Ved hjemrejse er den rejsende selv ansvarlig for at møde op til den oplyste afrejsetid.  

Hjemrejsetiden kan blive ændret. 

 

På hvert hotel er der en opslagstavle og en informationsmappe fra Amisol Travel, hvor man dagen før afrejse finder afrejsetiden og tiden for busafgang fra hotellet.

På enkelte hoteller har AmiSol Travel ikke nogen opslagstavle eller informationsmappe og der vil blive lagt besked i receptionen vedr. hjemrejse tid og afhentning. .

Er man i tvivl om afrejsetiden skal man kontakte vores kontor eller vores rejseledere på rejsemålet for yderligere information. 

 

For gæster som kun har købt flybillet, er man selv ansvarlig for at møde til korrekt afrejsetid og forpligtet til at ringe til Amisol Travels repræsentanter på rejsemålet senest  24 timer før hjemrejse for bekræftelse af afrejsetiden eller evt. afhentningstidsunkt og sted. 

 

Dykkere er selv ansvarlig for, at det er længe nok mellem det sidste dyk og flyrejsen. Normalt skal der være minimum 24 timer fra sidste dyk til planmæssig flyafgang. for yderligere vejledning kontakt vores kundeservice eller rådfør dig hos din dykkerinstruktør.

Ved afrejse hjem fra Egyptenen, er det strengt forbudt at tage koraller med ud af landet. 

 

Flybillet Egypten-Norge/Danmark

Hvis man af forskellige grunde ønsker flybillett fra Egypten til Norge eller Danmark udover sin oprindelig rejsebestilling kan man ved ledig kapacitet købe enkelt flybillet fra Egypten til Norge eller Danmark direkte af rejselederne. Priserne kan varierer afhønging af belægning.

Læs mere

Afrejsetiden på hjemrejsen kan blive ændret.

 

På hvert hotel findes en opslagstavle og en informationsmappe fra Amisol Travel, hvor man dagen før afrejse finder afrejsetiden og tiden for afhentning med bus på hotellet.

På enkelte hoteller har AmiSol Travel ikke nogen opslagstavle eller informationsmappe.

Er man i tvivl om afrejsetiden skal man kontakte vores kontor eller vores rejseledere på rejsemålet.  

 

Man er selv ansvarlig for at møde til korrekt afrejsetid.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig ved for tidlig eller for sent fremmøde til afrejse.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig om man er fraværende i lufthavnen i forhold til afrejsetiden.  

 

Efter at have passeret sikkerhedskontrollen i lufthavnen er det den rejsendes eget ansvar at følge med i de nødvendige anvisninger for at komme med flyet.

Man må selv følge med i opkald over højtalere, opslagstavler og andre anvisninger.

 

AmiSol Travel er ikke ansvarlig om man af forskellige grunde ikke kommer med flyet.

Læs mere

AmiSol Travels kontor i Danmark udbetaler ikke refusioner eller udlæg.

 

Udgifter på rejsemålet, som man af forskellige grunde, mener Amisol Travel skal refundere skal være gyldigt dokumenteret og opgøres på rejsemålet.   

 

AmiSol Travel betaler ikke regninger eller udlæg i forhold til hotel. Alle hotelregninger skal betales i receptionen i god tid før afrejse.  

 

Ved hotel skift udlæg Amisol Travels regi vil Amisol Travel uanset grunden ikke refundere evt. udgifter i forhold til hotel, måltider, transport, telefon og lignende. 

 

Amisol Travel betaler ikke for transport udlæg eller godtgørelse til/ fra lufthavnen, og er ikke ansvarlig for betaling af disse, ej heller ved forsinkelse på ud eller hjemrejsen.

  

Sygdom under en rejse skal være dokumenteret af en læge på feriedestinationen. Sygdom under rejsen er udenfor Amisol Travels kontrol, og den rejsende skal selv søge dækning/ erstatning for tabt ferie igennem sit forsikringsselskab. 

  

Vi tager forbehold for evt. ændringer i ovenstående information.

Læs mere

Alle rejsende er forpligtede til at være opmærksomme på rejsevilkårene inden afrejsen. 

 

Du kan læse alle praktiske informationer til rejsemålet på vores hjemmeside, samt indhente information hos vores rejsekonsulenter. Vær opmærksom på at der er forskellige praktiske information og forholdsregler til hver af vores destinationer. Læs mere under destinations beskrivelserne samt på hotellernes fremvisningsside. 

 

For rejsearrangører og forbruger gælder Lov om "deltagelse i pakkerejser" og rejsegaranti.

Loven gælder for tilbud om pakkerejser og for aftaler om køb af pakkerejser som indgås mellem en kunde og en arrangør eller formidler af en pakkerejse.  

Læs mere her: http://www.rejsegarantifonden.dk/

 

For rejsearrangører og forbruger gælder også Almindelige vilkår for Pakkerejser.

AmiSol Travel er medlem af Rejsegarantifonden og pakkerejseankenævnet i Danmark, RID - Danmarks rejsebureau forening

 

www.rid.dk 

www.pakkerejseankenaevnet.dk

http://www.rejsegarantifonden.dk/

 

 

Klagesager generelt

Tag altid direkte kontakt til vores guider eller lokalagent på destinationen og de vil gøre deres bedste for at få evt. fejl og mangler rettet. Har de ikke mulighed for at hjælpe jer på stedet, så kan der tages henvendelse til Amisol Travel efter hjemrejse. 

 

AmiSol Travel forudsætter, at klager fremføres for rejseleder eller lokalagenten på rejsemålet sådan at klagepunktet kan blive rettet eller kompenseret. Hvis dette ikke er gjort, uden at der foreligger særskilte omstændigheder vil en senere klage eller krav om kompensation normalt automatisk blive afvist. Du som klager sokal dokumentere din klage, for at lette behandlingstiden for en evt. reklamation.

Hvis den rejsende mener der foreligger en mangel som giver ret til prisafslag eller erstatning er den rejsende forpligtet til at informere arrangøren om dette så snart det er muligt. 

  

Reklamation vedr. sygdom.

Er man blevet syg under sin ferie, kan vi anbefale at man tager kontakt til en læge på feriedestinationen. Vores guider kan også hjælpe til med kontakt. Sygdom under rejsen er udenfor Amisol Travels kontrol, og dette skal gå via ens private forsikringssag.  Vi anbefaler at man tager kontakt til sit forsikringsselskab allerede under rejsen og sætter sagen i gang, så forsikringsselskabet er informeret, og kan hjælpe til hvis dette er nødvendigt. Husk at man altid skal have en gyldig lægeattest til fremvisning til sit private rejseforsikring, samt en kopi af alle udlæg.

 

Er man ikke forsikret på sin rejse går Amisol Travel ikke ind og kompenserer for tabt ferie eller giver kompensation. Sygdom er udenfor Amisol Travels kontrol. Vi anbefaler alle vores gæster til at tegne en rejseforsikring inden rejsens start.

  

Fremgangsmåden for indsendelse/ besvarelse af klager:

 

Klager skal være fremsat skriftligt senest 4 uger efter hjemrejsedato. Klagen skal sendes pr. e-mail til post@amisol.dk  eller pr. post til vores kontor i København att. dit billet nr.

 

Vi tager ikke imod klager pr.telefon eller ved personlig henvendelse. Vi modtager ikke klager på Facebook eller andre medier - opsatte klager vil blive slettet uden yderligere varsel. Vi modtager kun klager som er gældende for hver enkel bestilling. Dette gøres for at give den bedst mulige behandling af klagen. 

 

Klagesager har 6-8 ugers behandlingstid fra klagen modtages på AmiSol Travels kontor i Danmark. Efterfølgende vil man pr. post eller e-mail få bekræftelse og derefter svar på sin reklamation. 

Er man ikke enig i den endelige afgørelse, kan man gå videre med sagen til Pakkerejseankenævnet i Danmark. Pakkerejseankenævnet er næste klageinstans på en pakkerejse iht. de gældende regler for deltagelse i pakkerejser. 

Amisol Travel er fuldgyldigt medlem af rejsegarantifonden og pakkerejseankenævnet, og følger alle respektive regler og afgørelser.

Pakkerejseankenævnet i Danmark: 
http://www.pakkerejseankenaevnet.dk/

Læs mere