Hvis du ansøger om en stilling hos Amisol Travel

Når du søger en stilling hos Amisol Travel behandles de oplysninger, som du har givet Amisol Travel i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Amisol Travel bruger oplysningerne til at vurdere, om Amisol Travel ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Det er alene relevante ledere og medarbejdere, for hvem det kunne være aktuelt og IT-administratorer, der med personlige passwords har adgang til dine oplysninger.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i 6 måneder efter afslaget er givet. Amisol Travel indhenter samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i rekrutteringssystemet.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Amisol Travel behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Amisol Travel sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til amisol Travel på e-mail: post@amisol.dk

Du har til enhver tid ret til indsigt, berigtigelse, sletning samt at gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. Hvis du mener, at vi har behandlet dine oplysninger forkert, kan du endvidere klage til Datatilsynet.