Energisikring

Hos Amisol Travel anbefaler vi altid vores gæster at tilkøbe en Energiforsikring, så er du dækket mod evt. ekstra omkostninger før din rejse. Køb denne sammen med pakkerejsen eller din flybillet.

Energiforsikringen sikrer dig mod forhøjede priser på baggrund af øgede energiomkostninger. Ifølge pakkerejselovens § 17 kan du risikere et tillæg på op til 8 % af rejsens samlede pris ved forhøjede brændstofpriser, men med en energiforsikring inkluderet i din pakke er du sikret mod dette.

Køb ekstra energibeskyttelse i dag – undgå uventede ekstra omkostninger
For kun 149,- per person kan du sikre dig mod eventuelle efteropkrævninger som følge af ekstraordinære brændstofprisstigninger eller valutaændringer.

Energiforsikringen er med andre ord din garanti for, at du ikke får noget tillæg – heller ikke ved en eventuel forhøjelse af brændstof, der overstiger 149,- per person, som du betaler for i energiforsikringen. Din energiforsikring skal bestilles og betales i forbindelse med bestilling af din rejse. Energiforsikring kan ikke opsiges eller refunderes efter betaling.

Lov om pakkerejser og kombinerede rejsearrangementer §17
I henhold til pakkerejselovens §17 kan den aftalte pris for pakkerejsen ændres op til 20 dage før afrejse, som følge af ekstraordinære stigninger i udgifterne til brændstof og andre energikilder. Prisændringen giver ikke ret til at fortryde købet. Læs mere her: 

 

 

Praktisk info hertil.  Fremgår også som tillæg til pakkerejseloven på vores hjemmeside, samt på de praktiske informationer på dit rejsebevis.  

Rejsearrangøren forbeholder sig ret til, inden afrejsedag, at foretage sådanne prisændringer i den aftalte pris, som er en direkte følge af ændringer i

1)      transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser),

2)      skatter, afgifter eller gebyrer pålagt af tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen (f.eks. passager-, lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller

3)       valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse.                                               

Det gælder, selv om rejsen er slutbetalt.

Hvis prisen forhøjes mere end 8%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter annulleringen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsearrangøren umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. I modsat fald betragtes den rejsende at have accepteret prisforhøjelsen.

Dersom transportomkostninger, skatter eller afgifter m.v., som pålægges rejsearrangøren direkte jf. ovenfor, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsearrangøren forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb. I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til at fradrage omkostningerne ved tilbagebetaling. Rejsearrangøren skal efter anmodning fra den rejsende fremlægge dokumentation for disse omkostninger.

Kunden skal underrettes om eventuelle prisforhøjelser samt om begrundelsen herfor og beregningen heraf snarest muligt og senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse ved mail eller skriftlig meddelelse til den ved købet af rejsen eller senere af den rejsende oplyste adresse/e-mail adresse.

Prisændringer foretages efter nedenstående principper/regneeksempler: 

Energisikring

* Beregning: Eksempler: Aktuel pris på flybrændstof pr. rejsende fratrukket oprindelig flybrændstofpris pr. rejsende.

** Beregning: Indførelse eller reduktion/bortfald af ny afgift mv. – eks. passagerafgift på kr. 100.

***Beregning: Aktuel kurs for den del af rejsen, der afregnes i anden valuta end DKK,

i forhold til kursen på aftale/beregningstidspunktet for den pågældende del af rejsen: Eks. valutakursstigning/fald på 20% på 1/5 af rejsens ydelser. Valutaen vil fremgå af billetten/ deltagerbeviset.