Rejsevilkår

Her på siden finder du Amisol Travels forskellige rejsevilkår, herunder bl.a. rejsebetingelser, privatlivspolitik og cookiepolitik.

 

Rejsebetingelser 

 

På denne side kan du læse vores rejsebetingelser. Skulle du have yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 80 401 402

Nedenstående bestemmelser er udarbejdet af Rejsearrangører i Danmark og anvendes af foreningens medlemmer. Bestemmelserne er udarbejdet i overensstemmelse med “Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer”, som sammen med anden dansk lovgivning regulerer købet af rejsen og eventuelle krav, der måtte blive rejst mod rejsearrangøren.

Bestemmelserne gælder for den kombination af rejseydelser, der betegnes en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.

Rejsen er omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Det indebærer bl.a., at Amisol Travel er ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse.

Amisol Travel har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den går konkurs eller bliver insolvent. Denne sikring sker via Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby.

For rejsen gælder i øvrigt nedenstående bestemmelser. Det med kursiv fremhævede er Amisol Travels afvigelser fra Rejsearrangører i Danmarks almindelige bestemmelser samt yderligere betingelser.

 

Pkt. 1 - Køb af rejsen

Købet af rejsen og dermed oplysningerne og vilkårene for denne, er bindende for rejsearrangøren og kunden, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de anførte informationer og vilkår for rejsen; herunder disse almindelige bestemmelser for køb og deltagelse i pakkerejser samt rejsearrangørens informationer om rejsen.

Rejsearrangøren skal inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på muligheden for at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang, sundhedskortet ikke dækker. Den rejsende anbefales at tegne en rejseforsikring samt at sikre sig, at forsikringen har den fornødne dækning. For salg af rejseforsikringer modtager rejsearrangøren typisk provision fra forsikringsselskabet. Kontakt salgspersonalet for yderligere information om rejseforsikringer.

Børn og unge under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere, skal ved køb af rejsen fremvise en erklæring fra deres forældre eller værge om, at de har tilladelse til rejsen. Det gælder dog ikke, hvis rejsen er købt af en forælder eller værge.

Det navn, som står angivet først på rejsedokumentet eller er angivet som betaler af rejsen, betragtes som ejer af rejsen. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel henvendelse, korrespondance eller refundering fra rejsearrangøren angående rejsen, vil ske til denne person.

Den rejsende er forpligtet til at kontrollere oplysningerne i rejsedokumentet og øvrige informationer med det samme. Det påhviler den rejsende at gøre opmærksom på eventuelle fejl så hurtigt som muligt. Ændring kan være forbundet med et gebyr eller ny bestilling.

Navne på rejsedokumentet skal altid stemme overens med passet og skal altid indeholde minimum første fornavn samt sidste efternavn.

Børn under 2 år rejser som baby/infant og koster 850,- på almindelige pakkerejser købt på vores hjemmeside. Fylder barnet 2 år under rejsen, skal barnet have sit eget sæde på flyet og betragtes/betaler som barn over 2 år på både ud- og hjemrejse.

Har en rejsende specielle behov (Kørestolsbruger, gangbesværet el.) under rejsen, skal dette oplyses til Amisol Travel ved bestillingen.

Er den rejsende gravid, gælder følgende regler: 

Gravid uge 1-28, oplys til Cabin Crew at du er gravid og udfyld et lille skema på flyet.
Gravid uge 29-35 Ok, men medbring en max 24 timer gammel "Fit to Air Travel" på engelsk fra din læge, og udfyld skema på fly fra Cabin Crew.
Gravid uge 36-? Ej muligt at flyve, vil blive afvist i tjek ind, billet mistes.

 

Pkt. 2 - Rejsens pris m.v.

Rejsens pris omfatter - hvor intet andet er anført – transport til rejsemålet, lufthavnsafgifter, passagerafgift, evt. moms, indkvartering i delt dobbeltværelse på hotel eller lejlighed samt evt. forplejning i henhold til udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Vi gør opmærksom på, at vores priser løbende op- eller nedjusteres alt efter udbud og efterspørgsel, og dette kan forekomme flere gange dagligt. Den aktuelle pris fremgår på den fremsendte bekræftelse umiddelbart efter bestilling af rejsen.

Der vil ved bestilling af rejse for en person blive opkrævet et eneværelsestillæg. Ring til en af vores ferierådgivere for pris.

Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. Der henvises i øvrigt til pkt. 7.

Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til tennisbane, minigolf m.v. er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves leje for liggestole, parasoller, sikkerhedsboks, adgang til internet m.v.

Priser på hjemmeside og daglige opdateringer.

Der er daglige opdateringer af priser og pakkerejsetilbud på vores hjemmeside. Vores opsatte tilbud er enten dagstilbud eller tilbud, opsat på bestemte datoer og perioder. Priserne vil variere efter udbud og efterspørgsel. 

Vi tager forbehold for evt. fejlopsatte priser og tilbud på vores hjemmeside. Er der en fejlopsat pris/rejse og denne bestilles online, så forbeholder vi os retten til at annullere bestillingen hvis rejsebestillingen ikke er betalt med enten depositum eller det fulde beløb online med kreditkort under bestillingsprocessen.

 

Pkt. 3 - Betaling, prisændringer m.v.

For rejser indenfor Europa (herunder lande ved Middelhavet samt de Kanariske Øer og Egypten) udgør depositum kr. 1.500,- pr. rejsende samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer. For oversøiske rejser udgør depositum kr. 2.400,- pr. rejsende samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.

For rejser under 60 dage til afrejse skal hele beløbet væres os i hænde indenfor 24 timer. For rejser med mere end 60 dage til afrejsen, skal depositum af 1.500 DKK pr. person være os i hænde senest 24 timer efter bestilling, og restbeløb skal senest betales 60 dage før afrejsen. 

For rejse med mindre end 48 timer til afrejse, skal beløbet være os i hænde samme dag som bestilling, og kan kun indbetales via direkte bankoverførsel, med kreditkort eller mobilepay. 

Rejsen kan betales direkte ved bestilling. betaling kan foregå med alle typer af kreditkort, mobilepay samt giro indbetaling via bankoverførsel. (girokort betaling kan kun benyttes med mere end 7 hverdage til afrejsen. 

 

Bestilling af pakkerejser med rutefly eller kun fly.

Ved bestilling af pakkerejse med rutefly eller bestilling af kun fly, er det det aktuelle flyselskabs betalingsvilkår, som gælder. Hele beløbet for rejsen skal ofte betales samtidig med bestillingen uanset afrejsedato. I tilfælde, hvor hele beløbet ikke er indbetalt samtidig med bestillingen, kan flyselskabet med kort varsel ændre betalingsfristen for restbeløbet.

Ved bestilling af hotelophold som en del af en pakkerejse med rutefly, er det hotellets betalingsvilkår, som gælder. Hele hotelopholdet skal ofte betales samtidig med bestillingen.

Automatisk annullering: Rejser, hvor betaling i henhold til billet/bestillingsbekræftelse ikke er os rettidigt i hænde, annulleres automatisk uden forudgående varsel. Bestilles rejsen mindre end 60 dage før afrejse, er ovenstående også gældende vedrørende betaling.

Aftalen imellem Amisol Travel og kunden indtræffer, når kunden har modtaget sin ordrebekræftelse og rejsen er betalt. 

Ved indtegning(uanset via hjemmeside, telefon eller i butik) senere end 60 dage før afrejsedag skal hele rejsens pris betales straks. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har rejsearrangøren ret til at annullere rejsen uden varsel.

Rejsearrangøren forbeholder sig ret til, inden afrejsedagen, at foretage sådanne prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Det gælder også selvom rejsen er slutbetalt. Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100,-, forhøjes rejsens pris tilsvarende. Hvis prisen forhøjes mere end 8%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter annulleringen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsearrangøren umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. I modsat fald betragtes den rejsende at have accepteret prisforhøjelsen.

Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålægges rejsearrangøren direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsearrangøren forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb. I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til at fradrage omkostningerne ved tilbagebetaling. Rejsearrangøren skal efter anmodning fra den rejsende fremlægge dokumentation for disse omkostninger.

Kunden skal underrettes om eventuelle prisforhøjelser og begrundelsen herfor snarest muligt og senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse ved skriftlig meddelelse til den ved købet af rejsen eller senere af den rejsende oplyste adresse/mailadresse.

Der er ingen fortrydelsesret på bestillingen, når kunden har foretaget sin indbetaling til Amisol Travel, det være sig både ved indbetaling af depositum og/eller rejsens fulde pris.

 

Ændring af indbetalingsform:

Der er ingen fortrydelsesret på indbetalingsformen. Når vi har modtaget indbetaling, kan den ikke ændres til anden betalingsform.

Du bør gennemlæse dit rejsebevis før du betaler rejsen, idet du ved betaling af rejsen bekræfter, at oplysningerne på billetten er korrekte og du accepterer vores rejsebetingelser.  

Ønsker du at betale med gavekort, skal du booke rejsen online uden at betale og derefter sende os en mail til post@amisol.dk med gavekort nr. + ordrenr. 

Gavekort er gyldige i 1 år fra udstedelsesdato og kan benyttes på alle pakkerejser, der ikke er nedsat. Der kan kun benyttes et gavekort pr. billet nr., kan ikke benyttes på rutefly rejser (hvor fly og hotel betales adskilt). Kan ikke kombineres med andre rabatter, ombyttes til kontanter eller benyttes til køb på en destination. Udløbne gavekort forlænges ikke og kan ikke overdrages/sælges til andre.

Gavekort numre kan ikke tastes ind online ved bestilling. Ring derfor til vores kundeservice, som manuelt vil fratrække gavekortets beløb ved bestilling. Gavekort kan ikke trækkes fra en rejse som i forvejen er betalt. 

Når rejsen er betalt, træder vores almindelige ændrings- og afbestillingsregler i kraft.

Pkt. 4 - Ændring og afbestilling inden afrejse

A. På rejsearrangørens foranledning

Rejsearrangøren har ret til at foretage ændringer i rejsen, som sædvanligvis må betegnes som bagatelagtige.

Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens begyndelse derimod er nødsaget til væsentligt at ændre et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, kan den rejsende enten acceptere ændringen eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer i den anledning.

Rejsearrangøren skal uden unødig forsinkelse oplyse den rejsende klart, forståeligt og tydeligt om, hvilke ændringer der foreslås, og om betydningen for pakkerejsens pris. Derudover skal der gives den rejsende en rimelig frist for den rejsendes underretning til rejsearrangøren om sin beslutning samt, at manglende underretning af rejsearrangøren inden den angivne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringen.

Derudover kan arrangøren eventuelt give den rejsende et tilbud om en erstatningspakkerejse.

Hvis den rejsende accepterer de foreslåede ændringer eller accepterer at deltage i en erstatningspakkerejse og dette medfører, at erstatningspakkerejsen får en lavere kvalitet eller værdi, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen.

Hvis den rejsende vælger at hæve aftalen, har den rejsende krav på, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter ophævelsen, at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen

Herudover kan den rejsende, efter omstændighederne, have krav på erstatning for eventuelle økonomiske tab, medmindre det skyldes kundens egne forhold eller uundgåelige eller ekstraordinære omstændigheder uden for rejsearrangørens kontrol, jf. nedenfor.

Rejsearrangøren kan opsige aftalen om en pakkerejse, hvis antallet af personer, der har tilmeldt sig pakkerejsen, er lavere end 75% af det antal pladser rejsearrangøren har til rådighed på den pågældende flyserie. Rejsearrangøren skal underrette den rejsende om opsigelsen inden den frist, der er anført i aftalen, dog ikke senere end

1) 14 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage,

2) 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2 og 6 dage, eller

3) 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under 2 dage.

 

Rejsearrangøren kan derudover opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

I sådanne tilfælde har den rejsende krav på at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter opsigelsen. Det gælder dog ikke en evt. præmie for afbestillingsforsikring, da denne dækning er en særskilt aftale, der allerede træder i kraft ved købet af pakkerejsen. Den rejsende har ligeledes ikke krav på erstatning.

Vil kunden gøre krav gældende grundet ændringen, skal kunden give rejsearrangøren meddelelse herom snarest muligt, efter at kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, kan det have indflydelse på behandlingen af kravet.

 

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning

1) Ændringer

Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at rejsearrangøren bekræfter, at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:

Navneændring på charterrejser til Sharm el Sheikh kan foretages senest 7 dage før afrejse og der opkræves et administrationsgebyr på 500,-. Skyldes navneændringen en stavefejl, opkræves et administrationsgebyr på 300,-. 

Navneændring på alle andre pakkerejser, rundrejser, Kun Fly billetter og rejser med rutefly på økonomiklasse og lavprisflyselskaber er underlagt særlige vilkår og restriktioner, der ikke kan ændres, ej heller en navneændring. 

Ved ændringer af rejser, der meddeles rejsearrangøren og bekræftes af dette senest 60 hverdage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et ændringsgebyr på min. 500,- pr. person.

Ved ændringer af rejser, der meddeles rejsearrangøren og bekræftes af dette senest 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 1.500,- pr. person.

Eventuelle prisforskelle i forhold til prisen på købstidspunktet opkræves hos eller refunderes til kunden. Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen.

Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsearrangøren og bekræftes af dette senere end 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsearrangøren berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning af rejse.

Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat eller opkrævet tillæg for enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse: Se nedenfor under 2c.

Overdragelse af en rejse til ny rejsende, vil der blive pålagt et ændringsgebyr på 500 DKK for navne, adresse, tlf nummer og e-mail ændring. Øvrige navne på billetten vil ligeledes koste 500 DKK at ændre pr. navn/efternavn. 

 

2) Afbestilling

2a) Kunden har ret til inden afrejse at afbestille rejsen. Rejsearrangøren kan i sådanne tilfælde kræve et rimeligt, standardiseret afbestillingsgebyr, som er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter. Kunden skal orienteres om sådanne vilkår både inden og ved rejseaftalens indgåelse.

Amisol Travel ønsker at modtage en afbestilling af rejse pr. telefon på 80 401 402 eller pr. mail på post@amisol.dk Der skal ved telefonisk afbestilling altid efterfølgende fremsendes en bekræftelse pr. mail på afbestillingen.

 

2b) Den rejsende kan endvidere afbestille en rejse inden rejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen, eller i umiddelbar nærhed heraf, indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret.

Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt.

I tilfælde af afbestilling har den rejsende krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Det gælder dog ikke en evt. præmie for afbestillingsforsikring, da denne dækning er en særskilt aftale, der allerede træder i kraft ved købet af pakkerejsen. Tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af rejsen.

 

Ønsker du at afbestille din pakkerejse: 

0-20 dage før afrejse: mistes afbestillingsforsikring, depositum og 100% af restbeløb + evt. forsikringer.
21-60 dage før afrejse: mistes afbestillingsforsikring, depositum og 50% af restbeløb + evt. forsikringer.
61-365 dage før afrejse: mistes afbestillingsforsikring og depositum + evt. forsikringer.
  

Ønsker du at afbestille din pakkerejse til andre destinationer, krydstogter, Rundrejser og lign. med rutefly og indenrigsbilletter er følgende regler gældende:  

0-365 dage før afrejse: mistes afbestillingsforsikring, depositum og 100% af restbeløb samt evt. andre indbetalte gebyrer.
  

Rejser bestilt via en deal site, refunderes ikke ved afbestilling.  

Rejser med KunFly bestilt, refunderes ikke ved afbestilling.  

Rejser med rutefly, hvor kunden betaler separat for fly og hotel, refunderes ikke ved afbestilling.  

Ved for sen fremmøde/udeblivelse fra rejsen, anses det som en aflysning af hele rejsen og den rejsende har herefter ikke krav på refundering af rejsens pris.

2c) Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. personrabat/ekstrasengsrabat ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for henholdsvis 3., 4., 5. og 6. person samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse.

Der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.

 

3) Overdragelse af rejsen

Den rejsende kan overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis den rejsende har underrettet arrangøren om overdragelsen i rimelig tid og senest 7 dage inden rejsens begyndelse. Overdrageren af pakkerejsen og den, som har fået overdraget pakkerejsen, hæfter begge for betalingen af eventuelle udestående beløb og for eventuelle rimelige og dokumenterbare omkostninger, som følger af overdragelsen.

Navneændringer kan normalt ikke foretages senere end 7 dage før afrejse. I de tilfælde, hvor det er muligt at ændre, er ændringsgebyret på kr. 500 pr. person samt evt. ændringsgebyr opkrævet af f.eks. luftfartsselskaber. Forsikringer kan ikke overdrages til andre.

 

C. Afbestillingsforsikring

Arrangøren skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for, at købe en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling og kan ikke opsiges efterfølgende.

Har kunden købt afbestillingsforsikring, kan kunden indtil afrejsen afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for afbestillingsforsikringen, forudsat betingelserne herfor er opfyldte. Afbestillingsforsikring refunderes ikke i tilfælde af rejsens annullering grundet ekstraordinære omstændigheder, da dette er en særskilt aftale til pakkerejsen, som ibrugtages fra rejsens købstidspunkt.

Amisol Travel samarbejder med Gouda Rejseforsikringer. Ved spørgsmål/benyttelse af afbestillingsforsikring købt igennem Amisol Travel, skal kunden henvende sig direkte til Gouda på tlf. 88 20 88 20 eller på

Refusion af det indbetalte beløb kræver, at det ved lægeattest kan dokumenteres, at kunden selv eller nære pårørende rammes af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som umuliggør eller i væsentlig grad vanskeliggør kundens deltagelse i rejsen.

Desuden gælder afbestillingsforsikringen, såfremt det med politirapport eller lignende kan dokumenteres, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsentlig skade på grund af 1) brand eller indbrud i kundens private bolig eller 2) brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i kundens egen virksomhed.

Afbestilling via mail og/eller vores hjemmeside skal ske inden tjek ind åbner for afrejse. Det er ikke muligt at afbestille rejsen i lufthavnen, da vi ikke har eget personale ved check-in.

Refundering af rejsen sker under forudsætning af relevant dokumentation for, at rejsen ikke kan gennemføres, såsom lægeerklæring, politirapport eller lignende, hvorpå det er angivet at den autoritære instans fraråder udrejse. Kunden skal herfor fremsende original dokumentation på officielt logopapir med underskrift og stempel, hvortil kunden selv afholder udgiften. Det officielle dokument fremsendes til: Amisol Travel og vi forbeholder os retten til at foretage egne undersøgelser og kontrollere den forelagte dokumentation.

 

Energisikring

Rejsearrangøren forbeholder sig ret til, inden afrejsedag, at foretage sådanne prisændringer i den aftalte pris, som er en direkte følge af ændringer i

1)      transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser),

2)      skatter, afgifter eller gebyrer pålagt af tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen (f.eks. passager-, lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller

3)       valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse.                                               

Det gælder, selv om rejsen er slutbetalt.

Hvis prisen forhøjes mere end 8%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter annulleringen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsearrangøren umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. I modsat fald betragtes den rejsende at have accepteret prisforhøjelsen.

Dersom transportomkostninger, skatter eller afgifter m.v., som pålægges rejsearrangøren direkte jf. ovenfor, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsearrangøren forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb. I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til at fradrage omkostningerne ved tilbagebetaling. Rejsearrangøren skal efter anmodning fra den rejsende fremlægge dokumentation for disse omkostninger.

Kunden skal underrettes om eventuelle prisforhøjelser samt om begrundelsen herfor og beregningen heraf snarest muligt og senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse ved mail eller skriftlig meddelelse til den ved købet af rejsen eller senere af den rejsende oplyste adresse/e-mail adresse.

Prisændringer foretages efter nedenstående principper/regneeksempler: 

  
* Beregning: Eksempler: Aktuel pris på flybrændstof pr. rejsende fratrukket oprindelig flybrændstofpris pr. rejsende.

** Beregning: Indførelse eller reduktion/bortfald af ny afgift mv. – eks. passagerafgift på kr. 100.

***Beregning: Aktuel kurs for den del af rejsen, der afregnes i anden valuta end DKK,

i forhold til kursen på aftale/beregningstidspunktet for den pågældende del af rejsen: Eks. valutakursstigning/fald på 20% på 1/5 af rejsens ydelser. Valutaen vil fremgå af billetten/ deltagerbeviset.

* Beregning: Eksempler: Aktuel pris på flybrændstof pr. rejsende fratrukket oprindelig flybrændstofpris pr. rejsende.

** Beregning: Indførelse eller reduktion/bortfald af ny afgift mv. – eks. passagerafgift på kr. 100.

***Beregning: Aktuel kurs for den del af rejsen, der afregnes i anden valuta end DKK,

i forhold til kursen på aftale/beregningstidspunktet for den pågældende del af rejsen: Eks. valutakursstigning/fald på 20% på 1/5 af rejsens ydelser. Valutaen vil fremgå af billetten/ deltagerbeviset.


 
 

Pkt. 5 - Rejsearrangørens pligter og ansvar efter afrejse

Rejsearrangøren er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet. Arrangørens forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end rejsebureauet. Oplysninger i rejsebureauets udbudsmateriale og på hjemmesiden er bindende for rejsebureauet. Rejsearrangøren kan dog ændre oplysningerne i udbudsmaterialet og på hjemmesiden inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne.

Såfremt der mellem rejsebureauet og den rejsende er truffet særlige aftaler, som afviger fra de i udbudsmaterialet og på hjemmesiden anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsedokumentet eller på anden måde klart kan dokumenteres.

 

Pkt. 5.1 - Mangler ved pakkerejsen

Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem udbudsmaterialet, hjemmesiden eller særlige aftaler med rejsearrangøren er angivet på rejsedokumentet, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede.

Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at rejsearrangøren har ret til ansvarsfrit at aflyse program førte udflugter, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse.

Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke betragtes som en mangel ved rejsen.

Vil den rejsende påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal den rejsende give rejsearrangøren meddelelse herom snarest muligt, efter at den rejsende har konstateret manglen.

Er pakkerejsen mangelfuld, kan den rejsende kræve, at rejsearrangøren afhjælper manglen, medmindre dette er umuligt eller vil påføre rejsearrangøren uforholdsmæssige omkostninger under hensyn til manglens omfang og de berørte rejseydelsers værdi.

Kan den rejsende kræve afhjælpning, og afhjælper rejsearrangøren ikke manglen inden for en rimelig frist fastsat af den rejsende, kan den rejsende selv afhjælpe manglen og kræve nødvendige udgifter til afhjælpningen refunderet. Den rejsende kan undlade at fastsætte en frist, hvis rejsearrangøren nægter at afhjælpe manglen, eller hvis øjeblikkelig afhjælpning er påkrævet.

Udgifter refunderes kun efter skriftlig aftale på forhånd med Amisols personale på destinationen eller i Danmark. Send til post@amisol.dk att: dit billet nr. 

Kan afhjælpning ikke kræves af de ovenfor anførte årsager, har den rejsende ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen eller efter omstændighederne erstatning for direkte og henførbare økonomiske tab.

Kan en væsentlig del af de aftalte rejseydelser ikke leveres, skal rejsearrangøren uden udgifter for den rejsende tilbyde denne alternative rejseydelser af en så vidt muligt tilsvarende eller højere kvalitet end aftalt.

Hvis de tilbudte alternative rejseydelser medfører, at pakkerejsen er af en lavere kvalitet end aftalt, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen, medmindre manglen skyldes den rejsendes egne forhold.

Den rejsende kan kun afslå de tilbudte alternative rejseydelser, hvis de ikke udgør en tilsvarende ydelse i forhold til aftalen eller det tilbudte forholdsmæssige afslag er utilstrækkeligt.

Kan rejsearrangøren ikke tilbyde alternative rejseydelser, eller afviser den rejsende de tilbudte rejseydelser grundet for lav kvalitet, kan den rejsende kræve et forholdsmæssigt afslag og efter omstændighederne erstatning for direkte økonomisk tab.

Hvis der foreligger væsentlige mangler, og pakkerejsen omfatter passagerbefordring, har den rejsende ret til, at rejsearrangøren uden unødig forsinkelse sørger for hjemtransport af den rejsende med et transportmiddel svarende til det aftalte uden omkostninger for den rejsende.

Påvirker en mangel pakkerejsen væsentligt, og har rejsearrangøren ikke afhjulpet den inden for en rimelig frist fastsat af den rejsende, kan den rejsende hæve aftalen om pakkerejsen.

Hæver den rejsende aftalen, skal rejsearrangøren tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, med fradrag af et beløb svarende til den værdi, som pakkerejsen har haft for kunden.

Hæver den rejsende aftalen, og omfatter pakkerejsen passagerbefordring, har den rejsende ret til, at rejsearrangøren uden unødig forsinkelse sørger for hjemtransport af den rejsende med et transportmiddel svarende til det aftalte uden omkostninger for den rejsende.

Den rejsende har krav på erstatning fra rejsearrangøren for ethvert økonomisk tab, som den rejsende lider som følge af en mangel, medmindre manglen skyldes,

1) den rejsendes egne forhold,
2) en uvedkommende tredjemand og er uforudsigelig eller uundgåelig eller 
3) uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

Har manglen forvoldt den rejsende væsentlig ulempe, kan der tilkomme den rejsende en godtgørelse, medmindre manglen skyldes en af det ovenfor anførte forhold.

Er forpligtelsen til at betale erstatning for en tjenesteyder, der udfører en rejseydelse, begrænset af internationale konventioner, der er bindende for EU, finder de samme begrænsninger anvendelse på rejsearrangørens ansvar.

Er ansvaret for en tjenesteyder, der udfører en rejseydelse, ikke begrænset i internationale konventioner, kan den erstatning, som en rejsearrangør skal betale efter disse regler, begrænses i aftalen om pakkerejsen. Erstatningen kan dog ikke begrænses til mindre end tre gange pakkerejsens samlede pris.

Der kan dog ikke foretages en begrænsning i erstatningen for personskade og skade, som er forvoldt forsætligt eller uagtsomt.

Den erstatning, som rejsearrangøren er forpligtet til at betale efter disse regler, begrænses i overensstemmelse med Warszawakonventionen af 1929 angående indførelse af visse ensartede regler om international luftbefordring i tilfælde, hvor denne gælder for tjenesteyderens ansvar for den mangelfulde del af pakkerejsen.

Ret til erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter denne lov har ikke betydning for den rejsendes rettigheder efter EU-forordninger om passagerrettigheder (Forordning 261/2004) og erstatningsansvar ved passagertransport og efter internationale konventioner.

Har den rejsende opnået erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter sådanne forordninger og internationale konventioner, fratrækkes det modtagne beløb erstatningen eller det forholdsmæssige afslag, som gives efter pakkerejseloven.

Alle ankomsttider, der er angivet i udbudsmaterialet, på hjemmesiden og i rejsedokumentet m.v., skal betragtes som forventede. Rejsearrangøren kan ikke gøres ansvarlig for tab og gener, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.

Eventuelle vigtige meddelelser om rejsen (f.eks. en flytidsændring) sendes til den rejseansvarlige, fortrinsvis pr. SMS eller e-mail, og kunden anbefales senest 24 timer inden afrejse at tilgå sit rejsedokument via Amisol Travels hjemmeside www.amisol.dk og logge ind på ”Min Billet” for at sikre sig at alt på rejsedokumentet stemmer overens med det først oplyste.

Rejsearrangøren yder ingen kompensation for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ikke erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver rejsearrangøren sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer.

Såfremt de lokale sundhedsmyndigheder træffer beslutning om, at den rejsende grundet sygdom, epidemi e. lign. På rejsemålet skal forblive på sit værelse eller på hotellet under dele af ferieopholdet, betragtes dette ikke som en mangel, som rejsearrangøren skal kompensere eller er erstatningsansvarlig for. Det gælder, uanset om sundhedsmyndighedernes påbud skyldes de rejsendes eller andres forhold.

Ligeledes er rejsearrangøren ikke ansvarlig for eventuelle meromkostninger til forlænget indkvartering samt evt. forplejning eller for efterfølgende hjemrejse, hvis denne ligger efter det i rejseaftalen fastsatte, hvis de lokale sundhedsmyndigheders retningslinjer har nødvendiggjort dette.

Rejsearrangøren er dog forpligtet til i denne situation at yde den rejsende den fornødne service og praktiske bistand.

Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsearrangøren er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

 

Såfremt de lokale sundhedsmyndigheder træffer beslutning om, at den rejsende grundet sygdom, epidemi e. lign. På rejsemålet skal forblive på sit værelse eller på hotellet under dele af ferieopholdet, betragtes dette ikke som en mangel, som rejsearrangøren skal kompensere eller er erstatningsansvarlig for. Det gælder, uanset om sundhedsmyndighedernes påbud skyldes de rejsendes eller andres forhold.

Ligeledes er rejsearrangøren ikke ansvarlig for eventuelle meromkostninger til forlænget indkvartering samt evt. forplejning eller for efterfølgende hjemrejse, hvis denne ligger efter det i rejseaftalen fastsatte, hvis de lokale sundhedsmyndigheders retningslinjer har nødvendiggjort dette.

Rejsearrangøren er dog forpligtet til i denne situation at yde den rejsende den fornødne service og praktiske bistand.

Pkt. 6 - Luftfartsselskabets ansvar

For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der i følge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97, som ændret ved forordning 889/02, ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke ombord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly.

Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR (Special Drawing Rights) 113.000, hvis selskabet kan bevise, at skaden ikke skyldes forsætlig eller uagtsom handling eller undladelse fra befordreren eller dennes ansattes eller dennes agenters side, eller skaden alene skyldes forsætlig eller uagtsom handling fra tredjemands side, og der er taget alle nødvendige forholdsregler for at undgå ulykken eller at det var umuligt for det eller dem at tage sådanne forholdsregler. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar såfremt passageren forsætligt eller uagtsomt er skyld i eller medvirkende til ulykken.

I tilfælde af en ulykke, vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatnings berettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 16.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatningsberettiget, eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren.

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller rejsearrangøren.

Vi gør opmærksom på, at luftfartsselskabets og dermed rejsearrangørens erstatningsansvar for ødelagt/bortkommen bagage er begrænset. Derfor opfordrer vi til, at der tegnes separat bagageforsikring.

For luftfartsselskaber, registreret i et EU-land, gælder forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Eventuelle krav i henhold til denne forordning skal rettes direkte til luftfartsselskabet og ikke til rejsearrangøren.

 

Pkt. 7 - Den rejsendes pligter og ansvar

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsearrangøren eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grove eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.

Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsearrangøren, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v.

Den rejsende er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum, indrejsetilladelse og eventuelle vaccinationer. Det påhviler endvidere den rejsende at orientere sig om eventuelle indrejseformaliteter forud for eller under selve rejsen. Oplysninger udover hvad der er givet af rejsearrangøren, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere skal kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Rejsearrangøren kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende.

Den rejsende skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas m.v., med mindre manglen skyldes dokumenterbar fejlinformation fra rejsearrangøren.

Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Den rejsende skal holde sig orienteret hos rejsearrangørens lokale repræsentant eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. 

Rejsende anbefales at kontakte rejsebureauets lokale repræsentant 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få hjemrejsetidspunktet bekræftet. Se information herom på fremsendte rejsebevis og under de praktiske betingelser.

Den rejsende er endvidere ansvarlig for at overholde eventuelle af rejsebureauet oplyste regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger. Undladelse af at genbekræfte betyder, at de i pågældende ruteselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side. De rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende imod hverken rejsebureau eller luftfartsselskab.

Selv om den rejsende ikke møder rettidigt op ved udrejsen, bevarer den rejsende retten til hjemrejsen, medmindre lokal lovgivning udelukker dette.

Det er kundens eget ansvar at møde op i den aftalte lufthavn til den aftalte tid. Tjek ind åbner 2 timer før flyafgang og lukker ca. 1 time før flyafgang. Det er den rejsendes eget ansvar at tjekke ind i denne periode og gå til gaten umiddelbart herefter jf. lufthavnens anvisninger. 

Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Rejsearrangøren er ligeledes uden ansvar for, om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in.

Hvis den rejsende ønsker at afbryde rejsen før tid og rejse hjem på egen hånd, uden at rejsearrangørens forhold med rette har givet anledning hertil, påhviler det den rejsende selv at afholde udgifterne til hjemrejsen. Der ydes ikke godtgørelse for evt. ubenyttede dele af rejsen og opholdet på rejsemålet. 

Den rejsende bærer ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport. Det bemærkes, at gravide ikke må være passagerer i et fly, når de er i 8. eller 9. måned

Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter hans skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

Det påhviler den enkelte rejsende, ved bagageudleveringen i ankomstlufthavnen, at kontrollere sin bagage/indhold for evt. beskadigelse. Skulle det være tilfældet, at bagagen på den ene eller anden måde skulle være beskadiget, skal der straks, inden lufthavnen forlades, rettes henvendelse til passagerservice, som kan være behjælpelige med at få udarbejdet en ”PIR” rapport, som skal anvendes ved evt. krav om erstatning.

Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

Den rejsende uden for EU har pligt til at orientere sig om reglerne for indførsel af animalske fødevarer jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 206 fra 2009. Disse regler kan læses her

 

Pkt. 8 - Rejsearrangørens bistand

Er en rejsende i vanskeligheder under rejsen, skal rejsearrangøren yde passende bistand uden unødig forsinkelse, navnlig ved at give oplysninger om lægehjælp, lokale myndigheder og konsulær bistand og ved at bistå den rejsende med at foretage fjernkommunikation og arrangere alternative rejsearrangementer.

Skyldes vanskelighederne den rejsendes forsætlige eller uagtsomme adfærd, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for sin bistand. Gebyret må ikke overstige rejsearrangørens reelle omkostninger.

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (administration, forsendelse m.v.) ved efterlysning kan rejsearrangøren opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej.

 

Pkt. 9 - Reklamationer

 

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor rejselederen eller rejsearrangørens lokale repræsentant snarest muligt efter, at den rejsende har opdaget manglen (vær opmærksom på, at hos Amisol Ttavel skal det altid være vores guider på rejsemålet, hvor vi har personale, som kontaktes. Har Amisol Travel ikke eget personale på rejsemålet, er det underleverandøren, som skal kontaktes på tlf. nr. oplyst på din billet). Udeladelse heraf kan have indflydelse på behandlingen af kravet. Dette gælder dog ikke, hvis rejsearrangøren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person.

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, bør fremsættes skriftligt til rejsearrangøren snarest muligt og senest 4 uger efter rejsens afslutning med henblik på en hurtig behandling af sagen. 

Send en mail til kundeservice@amisol.dk med følgende informationer:  

Dit billetnr.
Hvornår du opdagede fejlen/manglen?
Hvornår du henvendte dig til guiden + hvad blev der gjort ved det?
Hvad er din forventning til mht. kompensationen?

Vi henviser i øvrigt til vores rejsebetingelser, hvilke er fremsendt pr. mail ved køb af rejse.

Kommentarer i udfyldte spørgeskemaer bliver ikke betragtet som reklamationer, og der kan derfor ikke forventes svar på disse kommentarer.

Såfremt parterne ikke kan opnå enighed om en pakkerejse, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf: 45461100, hvis afgørelse rejsearrangøren som udgangspunkt er forpligtet til at følge. Er der alene tale om en flybillet, kan sagen indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, Tlf.: 72218800.

Et alternativ til at indsende en reklamation direkte til Pakkerejse-Ankenævnet er at sende reklamationen via Onlineplatformen. Onlineplatformen er en fælles indgangsportal i EU for forbrugere og erhvervsdrivende, som ønsker at bilægge tvister, der er opstået i forbindelse med salg via nettet. Platformen identificerer den kompetente klageinstans og overfører reklamationen til Pakkerejse-Ankenævnet f.s.v.a. pakkerejser eller til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen f.s.v.a. rene flybilletter eller indkvartering. Onlineplatformens hjemmeside hedder http://ec.europa.eu/odr

Endelig kan sagen anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.

Det påhviler kunderne at gemme alle relevante oplysninger og information i forbindelse med rejsen til brug for en eventuel reklamation over for rejsearrangøren.

Rejsearrangøren tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer. Rejsearrangøren er dog forpligtet til at betale erstatning til en rejsende, der lider tab som følge af fejl, der skyldes tekniske mangler i rejsearrangørens bestillingssystem, medmindre fejlen skyldes den rejsende selv eller uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. 

 

Pkt. 10. Forsikring, Tyveri og Sygdom

Når man rejser, er det vigtigt, at man har en forsikring, der også gælder i udlandet. En sådan forsikring kan tegnes sammen med købet af rejsen. Vi anbefaler, at der tegnes en forsikring hos Gouda Rejseforsikring, hvor man er betydeligt bedre dækket på rejsen end med det blå EU-sygesikringskort.

Det blå EU-sygesikringskort omfatter rejser uden for Danmark i Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, De Kanariske Øer, Kanaløerne, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig.

For at kunne tegne en forsikring gennem Gouda Rejseforsikring i Danmark skal man være i besiddelse af dansk statsborgerskab og dansk sygesikringskort. 

Svenske statsborgere kan tegne forsikring gennem Gouda Rejseforsikring i Sverige. Rejseforsikring for svenske statsborgere: Har man en indboforsikring, bør man kontrollere, at den dækker rejser uden for Norden. Hos Gouda Rejseforsikring kan der tegnes en forsikring, der kompletterer indboforsikringen. Her findes hverken karensdage eller selvrisiko, og man får hjælp på rejsemålet, når man har brug for det. Aktiv skadeshjælp, dvs. hjælp på rejsemålet, indgår ikke i indboforsikringen. Vi anbefaler derfor, at man tegner en rejseforsikring allerede, når rejsen bestilles.

Gouda tilbyder flere forskellige rejseforsikringer; se mere på linket i din ordrebekræftelse. Se desuden information om Gouda Rejseforsikring på www.gouda.dk . Det påhviler den rejsende selv at fremskaffe dokumentation på rejsemålet for f.eks. sygdom, skade og tyveri, da vi ikke har mulighed for at fremskaffe politirapport, lægeerklæring eller lignende efter hjemkomst.

Pkt. 11 – Gavekort, tilgodebeviser og rabatkoder

Gavekort og tilgodebeviser udløber 2 år efter udstedelsesdatoen, medmindre andet er angivet. Gavekortet kan benyttes som betaling på alle pakkerejser med AMisol Travel. Rejsen skal blot være bestilt indenfor gavekortets gyldighedsperiode, men rejsen behøver ikke at være afviklet inden udløb. Elektroniske gavekort med en unik 8-cifret kode, kan benyttes ved betaling på hjemmesiden eller via telefon hos en af vores ferierådgivere. 

Ved eventuel afbestilling af rejse, vil du modtage pengene retur på et nyt gavekort, såfremt du har betalt rejsen med gavekort. Bortkomne gavekort erstattes ikke.

 

Pkt. 12 – Høj- og lavsæson

Feriemålet og hotellernes karakter kan være skiftende afhængigt af tidspunktet på året man rejser. I højsæson er der åbent overalt på restauranter, barer, butikker og strandene kan være overfyldte. Da der er mange mennesker, vil støjniveauet i sommermånederne være højere end i lavsæsonen. I lavsæsonen, som typisk er start/slut på sæsonen (maj og oktober, men kan dog variere fra rejsemål til rejsemål), vil der ikke være lige så mange gæster som i højsæsonen, hvilket kan betyde, at ikke alle butikker, restauranter, forlystelser med mere er åbne, og rejsemålet kan virke lidt lukket. Dette finder mange gæster behageligt, eftersom der er mere plads samt fred og ro på og omkring hotellet. I lavsæsonen kan måltiderne også serveres enklere og ved alternative løsninger. Da der på flere rejsemål ikke er opvarmning af hotelværelser/lejligheder, kan der i forårs-og efterårssæsonen være køligere end forventet.

Vær opmærksom på, at flere hoteller kun udbyder underholdning/animation i den absolutte højsæson, som må anses for at være fra slut juni til og med august.

 

Pkt. 13: Fuldmagt til børn under 18 år.

Hvis du er under 18 år og vil rejse uden dine forældre, kræves en skriftlig fuldmagt fra en forælder eller værge. Blanketten fås ved henvendelse til Amisol på post@amisol.dk .

Udfyld blanketten og send den retur via mail til os.

Medbring en kopi af blanketten til check-ind samt under hele rejsen.

Pkt. 1 - Forbehold for trykfejl

Rejsebureauet tager forbehold for trykfejl, tastefejl og eventuelle ændringer i pris og tekst på hjemmeside. Amisol Travel kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af andre hjemmesider, som Amisol Travel linker videre til eller fortæller om.

 

Pkt. 13 – Rejsegarantifonden

Amisol Travel er medlem af Rejsegarantifonden medlemsnummer 2332