Amisol Travel rejsevilkår


Følgende bestemmelser er udarbejdet af Rejsearrangører i Danmark og anvendes af foreningens medlemmer for gæster der har købt billet efter 01.07.2018. Bestemmelserne er udarbejdet i overensstemmelse med “Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer”, som, sammen med anden dansk lovgivning, regulerer købet af rejsen og eventuelle krav, der måtte blive rejst mod rejsearrangøren.

 

For rejsen gælder i øvrigt nedenstående bestemmelser.

Pkt. 1 – Køb af rejsen 

Pkt. 2 - Rejsens pris m.v. 

Pkt. 3 - Betaling, prisændringer m.v 

Pkt. 4 - Ændring og afbestilling inden afrejse 

Pkt. 5 - 7 "Ansvar for pakkerejsen" finder du i venstre side.

Pkt. 8 - 9 "Bistand& reklamationer" finder du i venstre side.


Bestemmelserne gælder for den kombination af rejseydelser, der betegnes en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.

 

Rejsen er omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Det indebærer bl.a., at Amisol Travel er ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse.

 

Amisol Travel har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den går konkurs eller bliver insolvent. Denne sikring sker via Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 2840 Holte.

 

Amisol Travel har registrerings nr. 2332 hos Rejsegarantifonden. 


Flere oplysninger om centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302: amisol.dk/centralerettigheder/

 

Det med kursiv fremhævede er Amisol Travels afvigelser fra Rejsearrangører i Danmarks almindelige bestemmelser.

 

Har du booket din rejse før 01.07.2018, hører du under den "gamle" pakkerejselov og du kan se dine rejsevilkår her www.amisol.dk/servicelinks/rejseinformation/rejsevilkaar_2017/    

Læs mere

 

Pkt. 1 – Køb af rejsen

Købet af rejsen og dermed oplysningerne og vilkårene for denne, er bindende for rejsearrangøren og kunden, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de anførte informationer og vilkår for rejsen; herunder disse almindelige bestemmelser for køb og deltagelse i pakkerejser samt rejsearrangørens informationer om rejsen.

Rejsearrangøren skal inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på muligheden for at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang, sundhedskortet ikke dækker. For salg af rejseforsikringer modtager rejsearrangøren typisk provision fra forsikringsselskabet. Kontakt salgspersonalet for yderligere information om rejseforsikringer.

Børn og unge under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere, skal ved køb af rejsen fremvise en erklæring fra deres forældre eller værge om, at de har tilladelse til rejsen. Det gælder dog ikke, hvis rejsen er købt af en forælder eller værge. 

 

Børn og unge under 18 år, som rejser uden forældre/værge skal udfylde en Amisol fuldmagt, der underskrives af forældre/værge til post@amisol.dk før afrejse påsat billetnr.

Medbringes denne fuldmagt ikke på rejsen, har flyselskabet ret til at afvise ved tjek ind. Rejsen anses hermed som afbrudt og det indbetalte beløb mistes. 

 

Det navn, som står angivet først på rejsedokumentet eller er angivet som betaler af rejsen, betragtes som ejer af rejsen. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel henvendelse, korrespondance eller refundering fra rejsearrangøren angående rejsen, vil ske til denne person.

 

Den rejsende er forpligtet til at kontrollere oplysningerne i rejsedokumentet og øvrige informationer med det samme. Det påhviler den rejsende at gøre opmærksom på eventuelle fejl så hurtigt som muligt. Ændring kan være forbundet med et gebyr eller ny bestilling.

 

Navne på rejsedokumentet skal altid stemme overens med passet og skal altid indeholde minimum første fornavn samt sidste efternavn.

 

Børn under 2 år rejser som infant og koster 850,- på almindelige pakkerejser købt på vores hjemmeside. Fylder barnet 2 år under rejsen, skal barnet have sit eget sæde på flyet og betragtes/betaler som barn over 2 år på både ud- og hjemrejse.

 

Har en rejsende specielle behov (Kørestolsbruger, gangbesværet el.) under rejsen, skal dette oplyses til Amisol Travel ved bestillingen. 

 

Er den rejsende gravid, er der specielle regler for dette, læs mere under dit flyselskab hér 

www.amisol.dk/servicelinks/rejseinformation/for-afrejse/

 

Amisol Travel påtager sig intet ansvar for ovenstående, hvis ovenstående krav ikke er overholdt.

 

Ovenstående bestemmelser er udarbejdet af Rejsearrangører i Danmark og anvendes af foreningens medlemmer for gæster der har købt billet efter 01.07.2018. Bestemmelserne er udarbejdet i overensstemmelse med “Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer”, som, sammen med anden dansk lovgivning, regulerer købet af rejsen og eventuelle krav, der måtte blive rejst mod rejsearrangøren.

Læs mere

Pkt. 2 - Rejsens pris m.v.

Rejsens pris omfatter - hvor intet andet er anført – transport til rejsemålet, lufthavnsafgifter, passagerafgift, evt. moms, indkvartering i delt dobbeltværelse på hotel eller lejlighed samt evt. forplejning i henhold til udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet.

 

Følgende er ikke inklusiv i vores grundpriser: flytillæg, forsikringer, mad på fly, transfer og visum. Disse påsættes billetten ved booking af rejsen.

 

Alle priser på www.Amisol.dk og på udleveret udbudsmateriale er vejledende priser. Amisol forbeholder sig ret til at justere priser afhængigt af udbud og efterspørgsel. Den endelig og aftalte pris og evt. rabatter fremgår af rejsebeviset. 

 

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

 

Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. Der henvises i øvrigt til pkt. 7.

 

Den rejsende er selv ansvarlig for at medbringe gyldigt pas og evt. visum til rejsen. Amisol Travel kan ikke holdes ansvarlig, hvis kunden ikke har sine rejsedokumenter i orden. Læs om visum hér www.amisol.dk/servicelinks/rejseinformation/for-afrejse/ 

 

Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til tennisbane, minigolf m.v. er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves leje for liggestole, parasoller, safety box, adgang til internet m.v.

 

Individuelle ønsker om f.eks. placering af værelser, udsigt mm. kan skrives på rejsebeviset, men er ikke garanteret.

 

Udflugter købt hjemmefra vil fremgå af rejsebeviset.


Ovenstående bestemmelser er udarbejdet af Rejsearrangører i Danmark og anvendes af foreningens medlemmer for gæster der har købt billet efter 01.07.2018. Bestemmelserne er udarbejdet i overensstemmelse med “Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer”, som, sammen med anden dansk lovgivning, regulerer købet af rejsen og eventuelle krav, der måtte blive rejst mod rejsearrangøren. 

Læs mere

Pkt. 3 - Betaling, prisændringer m.v.

For rejser indenfor Europa (herunder lande ved Middelhavet samt de Kanariske Øer) udgør depositum kr. 1.000 pr. rejsende samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer. For oversøiske rejser udgør depositum kr. 1.000 pr. rejsende samt evt. afbestillings-forsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.

 

Betaling af restbeløbet for rejser skal være rejsearrangøren i hænde senest 60 dage før afrejse.

 

Ved indtegning senere end 60 dage før afrejsedag skal hele rejsens pris være rejsearrangøren i hænde senest 3 timer efter indtegning.

 

Ved indtegning via hjemmesiden senere end 4 dage før afrejse skal hele rejsens pris betales straks, medmindre andet er aftalt.

 

Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har rejsearrangøren ret til at annullere rejsen uden varsel.

 

Aftalen imellem Amisol Travel og kunden indtræffer, når kunden har modtaget sin ordrebekræftelse og depositum er indbetalt. 

 

Rejsearrangøren forbeholder sig ret til, inden afrejsedag, at foretage sådanne prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Det gælder også, selv om rejsen er slutbetalt.

 

Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100,-, forhøjes rejsens pris tilsvarende.

 

Hvis prisen forhøjes mere end 8%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter annulleringen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsearrangøren umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. I modsat fald betragtes den rejsende at have accepteret prisforhøjelsen.

 

Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålægges rejsearrangøren direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsearrangøren forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb. I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til at fradrage omkostningerne ved tilbagebetaling. Rejsearrangøren skal efter anmodning fra den rejsende fremlægge dokumentation for disse omkostninger.

 

Kunden skal underrettes om eventuelle prisforhøjelser og begrundelsen herfor snarest muligt og senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse ved skriftlig meddelelse til den ved købet af rejsen eller senere af den rejsende oplyste adresse.

 

Ønskes afbestillingsforsikring, skal denne påsættes rejsen og betales sammen med depositum. Læs mere om køb af afbestillingsforsikring under punkt 4.3.c.

 

Når du har bestilt din rejse, modtager du en ordrebekræftelse pr. mail. Vedhæftet er filen ”Flybillet & Rejsebevis” med dit billetnummer, tilhørende password samt betalingsinformation.

 

Du bør gennemlæse din rejsebevis før du betaler rejsen, idet du ved betaling af rejsen bekræfter, at oplysningerne på billetten er korrekte og du accepterer vores rejsebetingelser.

 

Betaling for en alm. pakkerejse:

60-365 dage til afrejse, accepteres onlinebetaling og netbank.

4-60 dage til afrejse,  accepteres kun onlinebetaling.

Betales der via netbank/bankoverførsel, bedes du sende kvittering for betalingen til os på post@amisol.dk påskrevet billet nr.

0-4 dage til afrejse, accepteres kun onlinebetaling med kreditkort indenfor 1 time.


Onlinebetaling: Du kan betale med kreditkort på amisol.dk:

www.amisol.dk/min-side/min-bestilling/ el. på www.amisol.dk/min-side/betaling/

Vær opmærksom på at der tages en gebyr, når du betaler med udenlandsk kreditkort. 

 

 

Bankoverførsel fra dansk konto:

Bank: Danske Bank

Reg: 4073

Kontonummer: 4073014409 

Husk at påføre dit billet nummer ved betaling.

 

Betaling fra udenlandsk konto:

SWIFT - DAB ADK KK

IBAN DK41 3000 40 73 01 44 09

Husk at påføre dit billet nummer ved betaling.  

 

 

Gavekort: Book rejsen på tlf. 80 401 402 og oplys gavekort nr.

- Gyldighed: 1 år fra udstedelsesdato

- Kan benyttes på alle pakkerejser, der ikke er nedsat

- Kun et gavekort pr. billet nr./ værelse 

- Kan ikke benyttes på rutefly rejser, hvor fly og hotel betales adskilt

- Kan ikke kombineres med andre rabatter

- Gavekort kan ikke ombyttes til kontanter

- Gavekort kan ikke benyttes til køb på en destination

- Udløbne gavekort forlænges ikke og kan ikke overdrages/sælges til andre

 

Hvis rejsen ikke er betalt inden for betalingsfristerne, eller hvis vi ikke har modtaget din kvittering som anført ovenfor, vil rejsen automatisk blive annulleret.

 

Når rejsen er betalt, træder vores almindelige ændrings- og afbestillingsregler i kraft.

 

Ovenstående bestemmelser er udarbejdet af Rejsearrangører i Danmark og anvendes af foreningens medlemmer for gæster der har købt billet efter 01.07.2018. Bestemmelserne er udarbejdet i overensstemmelse med “Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer”, som, sammen med anden dansk lovgivning, regulerer købet af rejsen og eventuelle krav, der måtte blive rejst mod rejsearrangøren.

Læs mere

Pkt. 4 - Ændring og afbestilling inden afrejse

A. På rejsearrangørens foranledning

Rejsearrangøren har ret til at foretage ændringer i rejsen, som sædvanligvis må betegnes som bagatelagtige.

 

Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens begyndelse derimod er nødsaget til væsentligt at ændre et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, kan den rejsende enten acceptere ændringen eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer i den anledning.

 

Rejsearrangøren skal uden unødig forsinkelse oplyse den rejsende klart, forståeligt og tydeligt om, hvilke ændringer der foreslås, og om betydningen for pakkerejsens pris. Derudover skal der gives den rejsende en rimelig frist for den rejsendes underretning til rejsearrangøren om sin beslutning samt, at manglende underretning af rejsearrangøren inden den angivne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringen.

 

Derudover kan arrangøren eventuelt give den rejsende et tilbud om en erstatnings-pakkerejse.

 

Hvis den rejsende accepterer de foreslåede ændringer eller accepterer at deltage i en erstatningspakkerejse og dette medfører, at erstatningspakkerejsen får en lavere kvalitet eller værdi, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen.

 

Hvis den rejsende vælger at hæve aftalen, har den rejsende krav på, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter ophævelsen, at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen

 

Herudover kan den rejsende, efter omstændighederne, have krav på erstatning for eventuelle økonomiske tab, medmindre det skyldes kundens egen forhold eller uundgåelige eller ekstraordinære omstændigheder uden for rejsearrangørens kontrol, jf. nedenfor.

 

Rejsearrangøren kan opsige aftalen om en pakkerejse, hvis antallet af personer, der har tilmeldt sig pakkerejsen, er lavere end 20%. Rejsearrangøren skal underrette den rejsende om opsigelsen inden den frist, der er anført i aftalen, dog ikke senere end

1) 15 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage,

2) 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2 og 6 dage, eller

3) 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under 2 dage.

 

Rejsearrangøren kan derudover opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

 

I sådanne tilfælde har den rejsende krav på at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter opsigelsen. Den rejsende har dog ikke krav på erstatning.

 

Lider kunden økonomisk tab som følge af rejsebureauets ændringer eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, med mindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

 

1) at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden senest 3 uger inden afrejsedag.

 

2) kundens egne forhold

 

3 ) en uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure) som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller afbødet af rejsebureauet eller nogen, som rejsebureauet er ansvarlig for.

 

Vil kunden gøre krav gældende grundet ændringen, skal kunden give rejsearrangøren meddelelse herom snarest muligt, efter at kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, kan det have indflydelse på behandlingen af kravet.

 

Amisol Travel tilstræber at have direkte fly, men tager forbehold for at vi uden for højsæsonen kan sammenlægge 2 fly, således at der kan forekomme en mellemlanding. Vi tager derfor forbehold for evt. ændringer i flyruten samt sammenlægninger af flyafgange.

 

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning

1) Ændringer

Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at rejsearrangøren bekræfter, at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:

 

Ved ændringer af rejser, der meddeles rejsearrangøren og bekræftes af dette senest 4 hverdage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 500 pr. person.

 

Eventuelle prisforskelle i forhold til prisen på købstidspunktet opkræves hos eller refunderes til kunden.

 

Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen.

 

Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsearrangøren og bekræftes af dette senere end 4 hverdage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsearrangøren berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning.

 

Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat eller opkrævet tillæg for enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse: Se nedenfor under 2c.

 

2) Afbestilling

2a)

Kunden har ret til inden afrejse at afbestille rejsen. Rejsearrangøren kan i sådanne tilfælde kræve et rimeligt, standardiseret afbestillingsgebyr, som er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter. Kunden skal orienteres om sådanne vilkår både inden og ved rejseaftalens indgåelse.

 

Almindelig pakkerejse:

-        Afbestilles rejsen 60-365 dage før afrejse, mistes depositum + evt. afbestillingsforsikring og gebyrer.

-        Afbestilles rejsen 15-60 dage før afrejse, mistes depositum + 50% af det indbetalte restbeløb + evt. afbestillingsforsikring og gebyrer.

-        Afbestilles rejsen 0-15 dage før afrejse, mistes 100% af det indbetalte beløb + evt. afbestillingsforsikring og gebyrer.

 

Nil krydstogt, Rundrejser og lign. med rutefly og indenrigsbilletter:

-        Afbestilles rejsen 60-365 dage før afrejse, mistes depositum + evt. afbestillingsforsikring og gebyrer.

-        Afbestilles rejsen 20-60 dage før afrejse, mistes depositum +50% af det indbetalte beløb + evt. afbestillingsforsikring og gebyrer.

-        Afbestilles rejsen 0-20 dage før afrejse, mistes 100% af det indbetalte beløb + evt. afbestillingsforsikring og gebyrer.

 

Rejser bestilt via en deal site, refunderes ikke ved afbestilling.

 

Afbooker én person, vil den anden person automatisk blive indkvarteret i et eneværelse, hvilket vil medføre et eneværelsestillæg.

 

Rejser med rutefly, hvor kunden betaler separat for fly og hotel, refunderes ikke ved afbestilling.

 

Rejser med KunFly bestilt, refunderes ikke ved afbestilling.

 

Ved for sent fremmøde/udeblivelse fra rejsen, anses det som en aflysning af hele rejsen og den rejsende har herefter ikke krav på refundering af rejsens pris.

 

2b)

Den rejsende kan endvidere afbestille en rejse inden rejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen, eller i umiddelbar nærhed heraf, indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

 

I tilfælde af afbestilling har den rejsende krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

 

Tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af rejsen.

 

Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret.

 

Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt.

 

I tilfælde af kundens afbestilling grundet de opregnede begivenheder har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

 

2c)

Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. personrabat/ ekstrasengsrabat, ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for henholdsvis 3., 4., 5. og 6. person samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse.

 

Der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.

 

3) Overdragelse af rejsen

Den rejsende kan overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis den rejsende har underrettet arrangøren om overdragelsen i rimelig tid og senest 35 dage inden rejsens begyndelse.Navne ændrings gebyr 500,- pr person.

 

Overdrageren af pakkerejsen og den, som har fået overdraget pakkerejsen, hæfter begge for betalingen af eventuelle udestående beløb og for eventuelle rimelige og dokumenterbare omkostninger, som følger af overdragelsen.

 

Forsikringer kan ikke overdrages til andre.

 

C. Afbestillingsforsikring

Arrangøren skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for at købe en afbestillings-forsikring. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling og kan ikke opsiges efterfølgende.

 

Har kunden købt afbestillingsforsikring, kan kunden indtil afrejsen afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for afbestillingsforsikringen, forudsat betingelserne herfor er opfyldte.

 

Amisol Travel samarbejder med Gouda Rejseforsikringer. Ved spørgsmål/benyttelse af afbestillingsforsikring købt igennem Amisol Travel, skal kunden henvende sig direkte til Gouda på tlf. 88 20 88 20 eller på www.Gouda.dk.

 

Ovenstående bestemmelser er udarbejdet af Rejsearrangører i Danmark og anvendes af foreningens medlemmer for gæster der har købt billet efter 01.07.2018. Bestemmelserne er udarbejdet i overensstemmelse med “Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer”, som, sammen med anden dansk lovgivning, regulerer købet af rejsen og eventuelle krav, der måtte blive rejst mod rejsearrangøren. 

Læs mere

Almindelige vilkår for pakkerejser